Κατάστημα - Πρατήριο Γεωργικών Εφοδίων

Ο Ε.Α.Σ. Ζακύνθου λειτουργεί πρατήριο γεωργικών εφοδίων, μηχανημάτων, ζωοτροφών, φυτοφαρμάκων.

Τα κυριότερα είδη που εμπορεύεται είναι:

  • Φυτοφάρμακα
  • Λιπάσματα
  • Ζωοτροφές
  • Γεωργικά Μηχανήματα και εργαλεία
  • Ανταλλακτικά

Για την στήριξη των μηχανημάτων λειτουργεί συνεργείο επισκευών. Με την λειτουργία του πρατηρίου ο Ε.Α.Σ. Ζακύνθου παρεμβαίνει ανταγωνιστικά στην εσωτερική αγορά σε όλα τα είδη που εμπορεύεται. Έτσι επιτυγχάνει ποιότητα, συγκράτηση των τιμών και εξυπηρέτηση των παραγωγών.

Το πρατήριο του Ε.Α.Σ. Ζακύνθου είναι το βαρύκεντρο για ολόκληρη την αγορά.