Οινοποιείο

Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζακύνθου διαθέτει οινοποιείο. Οι οινοδεξαμενές χωρητικότητας 20000 εκατόλιτρων και εμφιαλωτήριο δυναμικότητας 10000 φιαλών ημερησίως. Εντός του 2007 έλαβε χώρα ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων οινοποίησης και τυποποίησης έτσι ώστε τα προϊόντα μας να πληρούν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές.