Έκτακτη γενική συνέλευση

Το Δ.Σ του Αγροτικού Ελαιουργικού -Οινοποιητικού –Σταφιδικού Συν/μού Ζακύνθου σύμφωνα με την υπ΄αριθ 2134/21-11-2019 απόφαση του ομόφωνα αποφασίζει και καλεί Έκτακτη Γενική Συν/ση των μελών του Συν/μού την Τρίτη 3 Δεκέμβρη 2019 ώρα 19:30 μ.μ στα γραφεία του Συν/μού στο Λυκούδι με θέματα:

Θέμα 1ο: Αξιοποίηση ακινήτων των 30 πρωτοβάθμιων Συν/μών που συγχωνεύτηκαν με την Ένωση Αγροτικών Συν/μών (Ενοικίαση –Πώληση).
Θέμα 2ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Θέμα 3ο: Λοιπά θέματα.

Λόγω έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τρίτη 10 Δεκέμβρη 2019 στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα.