Ενημέρωση πληρωμών

Για την ενημέρωση τους σχετικά με τις πληρωμές, πέρα από την ενημέρωση του Τραπεζικού τους βιβλιαρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα ΟΣΔΕ της Οργάνωσής μας, στο αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο του ΟΠΕΚΕΠΕ (2108802000) και στο τηλεφωνικό κέντρο του ΥΠΑΑΤ (1540) το όποιο λειτούργει τις εργάσιμες μέρες από τις 09:00 έως τις 17:00.
Τέλος παρέχεται η δυνατότητα προσωποποιημένης πληροφόρησης των δικαιούχων στον σύνδεσμο https:\\iris.gov.gr (πρόσβαση απευθείας ή μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr) με χρήση των κωδικών taxisnet.

Από το Δ.Σ.