Ενημέρωση Σταφιδοπαραγωγών

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζακύνθου ενημερώνει τους Σταφιδοπαραγωγούς ότι:
α) Έχουν επιβεβαιωθεί πλέον οι αρχικές μας εκτιμήσεις για πολύ μεγάλες ζημιές στην παραγωγή σταφίδας λόγω των άκαιρων βροχοπτώσεων.
β) Το μικρό ποσοστό σταφίδας που παραμένει υγιές χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα για να είναι εμπορεύσιμη.
Θα πρέπει να τρυγηθεί χωριστά και να απλωθεί στα αλώνια χωρίς να έρθει σε επαφή με "χαλασμένες " σταφίδες.
γ) Για να είναι "εμπορεύσιμη " η σταφίδα υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η ανίχνευση οχρατοξύνης πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια που καθιστά την σταφίδα όχι μονάχα μη εμπορεύσιμη αλλά πρέπει να καταστρέφεται άμεσα. Σοβαρό πρόβλημα αποτελεί επίσης και η ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων,
δ) Οι κίνδυνοι αυτοί μας υποχρεώνουν να είμαστε πολύ προσεκτικοί κατά την συγκέντρωση του προϊόντος όπου θα γίνονται αυστηροί έλεγχοι.
Θα υπάρξουν συνέπειες για τις σταφίδες που θα βρεθούν προβληματικές . Καλούμε τους παραγωγούς να τρυγήσουν με την απαιτούμενη προσοχή και ευθύνη.
Να προστατέψουν οι ίδιοι το προϊόν τους από τους κινδύνους που εγκυμονούν,
Καλούμε τους σταφιδοπαραγωγούς σε σύσκεψη την Κυριακή 5 Αυγούστου στις 8:30 το βράδυ στα γραφεία του Συν/μου στο Λυκούδι.