Συγκέντρωση Σταφίδας

0 Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζακύνθου ενημερώνει τους παραγωγούς ότι από την Δευτέρα 20 Αύγουστού άρχισε η συγκέντρωση σταφίδας εσοδείας 2017-2018.

Η παραλαβή θα γίνεται στο σταφιδεργοστάσιο πρωινές ώρες 8-2.

Ο Συνεταιρισμός παραλαμβάνει λιχνισμένη και αλίχνιστη σταφίδα.

Στην αλίχνιστη σταφίδα θα γίνεται παρακράτηση φύρας 3% εκτός των περιπτωσέων που η φύρα θα είναι εμφανώς μεγαλύτερη .Στην περίπτωση αυτή θα γίνεται συμφωνία με τον παραγωγό της συγκεκριμένης παρτίδας.

Εντός των ημερών θα ανακοινωθούν θέματα τιμών και διαδικασία πληρωμής.