Συνεδρίαση Ο.Π. Σταφίδας και Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η ομάδα παραγωγών σταφίδας ίου Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζακύνθου συνεδρίασαν σήμερα Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 με θέμα τις άκαιρες βροχοπτώσεις που έπεσαν στο νησί μας τις τελευταίες πέντε μέρες.
Το Δ.Σ. και η Ο.Π. εκτιμά ότι συνέπεια των καιρικών φαινομένων είναι η ολοκληρωτική καταστροφή της παραγωγής της σταφίδας.
Καλούμε τις αρμόδιες Υπηρεσίες να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άμεση εκτίμησης των ζημιών.
Καλούμε τους παραγωγούς να δηλώσουν άμεσα τη ζημιά τους στους αντοποκριτές του ΕΛΓΑ.
Η καταστροφή είναι τόσο γενικευμένη και ολοκληρωτική που δεν απαίτούνται εξατομικευμένοι έλεγχοι αλλά μονάχα δειγματοληπτικοί για να διαπιστωθεί άμεσα.
Καλούμε την πολιτεία να αποζημιώσει άμεσα στο σύνολό της τη ζημιά.
Οι παραγωγοί έχουν ήδη πραγματοποιήσει όλα τα έξοδα (πλην του τρύγου).
Θα πρέπει να συνδεθούν οι εκτιμήσεις της ζημιάς με τις υποχρεώσεις των παραγωγών όπως είναι ο ΕΝΦΙΑ και να γίνουν σχετικές μειώσεις.
Επίσης θα πρέπει να υπολογιστεί και για την υποχρέωση των παραγωγών στη παράδοση σταφίδας για να πάρουν την συνδεδεμένη ενίσχυση.