Πώληση ακινήτων ΕΑΣ

Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Οινοποιητικός Σταφιδικός Συν/μός Ζακύνθου, γνωστοποιεί ότι προκειμένου να γίνει εκσυγχρονισμός και βελτίωση των εγκαταστάσεών του και αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του, προς το συμφέρον των μελών του και των αγροτών της Ζακύνθου, προτίθεται να πωλήσει ακίνητα της κυριότητάς του και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να γνωστοποιήσουν τις προθέσεις τους εγγράφως στην Διεύθυνση του Συνεταιρισμού Λυκούδι Ζακύνθου (email: sales@zantecoopunion.com).

Από το Δ.Σ.