Πληρωμή δικαιωμάτων ενίσχυσης

Ο ΕΑΣ Ζακύνθου με μεγάλη ικανοποίηση ενημερώνει τους ζακυνθινούς αγρότες δικαιούχους επιδοτήσεων ότι πραγματοποιήθηκε η πληρωμή του υπολοιπου των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, της πράσινης ενίσχυσης, της ενίσχυσης για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας και των δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα έτους 2017.