Ανακοίνωση ΟΠΕΚΕΠΕ

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ το σύνολο της βασικής ενίσχυσης που έχει καταβληθεί για το έτος 2017 ανέρχεται στο ποσό των 1.061.578.262 ευρώ (ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 99,60% της αιτηθείσας ενίσχυσης ) καθώς και της πράσινης ενίσχυσης ύψους 550.481.285 ευρώ.