ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το  Δ.Σ  του  Αγροτικού Ελαιουργικού -Οινοποιητικού –Σταφιδικού Συν/μού Ζακύνθου σύμφωνα  με την υπ΄αριθ 2139/8-07-2020  απόφαση  του ομόφωνα  αποφασίζει και καλεί  Tακτική Γενική Συν/ση των μελών του Συν/μού την  Κυριακή  19  Ιουλίου  2020  ώρα 9.00 π.μ στα γραφεία του Συν/μού στο Λυκούδι με θέματα:

 

Θέμα 1ο :   Έκθεση  Πεπραγμένων  Δ.Σ  έτους  2018.

Θέμα 2ο :  Έγκριση  Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2018 και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

 Θέμα 3ο  :  Ενημέρωση για οφειλές Συν/μού μας προς ΑΤΕ υπό ειδική εκκαθάριση.

Θέμα 4ο  :  Λήψη απόφασης για την πώληση των ακινήτων.

α) Οικοπέδου στην οδό Αναπάυσεως της Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων , Δήμου Ζακύνθου , έκτασης 1.864,63 τ.μ με εντός αυτού ισόγεια αποθήκη 594τ.μ

β) Οικόπεδο στην θέση ΄΄ Ντουρέικα ΄΄ Ζακύνθου επί της 6ης Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου –Βολιμών , έκτασης 1.789,38 τ.μ με εντός αυτού κτίσμα αποτελούμενο από ισόγειο επιφανείας 2.233τ,μ πρώτο όροφο επιφανείας 1.232,33 τ.μ και υπόγειο επιφανείας 1.252,44τ.μ εντός σχεδίου πόλεως Ντουρέικα Ο.Τ 379.

γ) Οικόπεδο στην οδό Λομβάρδου αρ. 42 της πόλεως Ζακύνθου επιφανείας 589,13 τ.μ. με εντός αυτού οικοδομή αποτελούμενη από ισόγειο επιφανείας 477,11 τ.μ πλέον στοάς έκτασης 37,48 τ.μ και πρώτο όροφο επιφανείας 514,52 τ.μ εντός αχεδίου πόλεως Ζακύνθου Ο.Τ 161.

δ) Οικόπεδο στους Κήπους Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων στην θέση Γέφυρας Αγίου Χαραλάμπη , έκτασης 4.953,52 τ.μ με εντός αυτού δύο ισόγειες αποθήκες συνολικής έκτασης 2.808,97τ.μ εντός σχεδίου πόλεως Κήπων Ο.Τ 34 και Ο.Τ 35.

ε) Οικόπεδο στη θέση Καλαμάκι Δημοτική Ενότητα Λαγανά  στην θέση  Λεονταράκη συνολικής έκτασης 29.706 τ.μ

Θέμα 5ο  :  Λοιπά θέματα

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή  26  Ιουλίου  2020     στον ίδιο τόπο και χρόνο και με  τα ίδια θέματα

 

                                                                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ

                                                             ΑΝΤΙΟΧΟΣ–ΜΠΑΛΙΑΚΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ