Τιμές σταφυλιών

Ανακοινώθηκαν από τον Αγροτικό Ελαιουργικό-Σταφιδικό-Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Ζακύνθου οι φετινές τιμές των σταφυλιών ανά κατηγορία:

Λευκά κοινά (π.χ. σκιαδόπουλο), κόκκινα κοινά (π.χ. ρομπόλα μαύρη)

Μέλη συνεταιρισμού:0,30
Μη μέλη:0,23

Παύλος – Ρομπόλα Λευκή

Μέλη συνεταιρισμού:0,40
Μη μέλη:0,33

Αυγουστιάτης – Καπερνέ

Μέλη συνεταιρισμού:0,50
Μη μέλη:0,30