Πρόσκληση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού - Ελαιουργικού - Οινοποιητικού Σταφιδικού Συνεταιρισμού Ζακύνθου με τη υπ'αριθ. 2105/14-09-2018 απόφαση του καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 30 Σεπτέμβρη 2018 στις 9:00 το πρωϊ στα γραφεία του Συνεταιρισμού στο Λυκούδι με θέματα:

ΘΕΜΑ 1: Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ 2: Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για ανάδειξη Οργάνων Διοίκησης και Αντιπροσώπων ώς κάτωθι:
α) Εκλογή τριών (3) Μελών Εποπτικού Συμβουλίου
β) Εκλογή επτά (7) Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
γ) Εκλογή ενός (1) αντιπροσώπου στην ΚΕΟΣΟΕ.

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 7 Οκτώμβρη 2018 στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα.

Σημείωση: Υπενθυμίζεται ότι βάση του άρθρου 18 του Καταστατικού στην Γενική Συνέλευση συμμετέχουν τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα εκλεγούν στα Όργανα Διοίκησης και αντιπρόσωποι θα πρέπει βάση του άρθρου 30 παρ. 2 του καταστατικού να καταθέσουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας στα γραφεία του Συν/μού τρείς (3) ημέρες πριν την ημέρα των εκλογών δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018 στις 3 το μεσημέρι.

Η εκλογική διαδικασία θα διαρκέσει πέντε (5) ώρες και συγκεκριμένα από τις 10:00 π.μ έως στις 15:00 μ.μ.