Πώληση Ακινήτου

Η Γενική Συνέλευση του Αγροτικού- Ελαιουργικού- Οινοποιητικού –Σταφιδικού Συνεταιρισμού Ζακύνθου με την υπ΄αριθμ. 315/24-3-2019 απόφαση της πωλεί το ακίνητο οικόπεδο στην οδό Αναπάυσεως της Δημοτικής Ενότητας Δήμου Ζακύνθου ,έκτασης 1.864,63 τ.μ με εντός αυτού ισόγεια αποθήκη 594 τ.μ. και ένα εκ των παρακάτω τριών (3) ακινήτων ιδιοκτησίας του Συν/μού:

α) Οικοπέδου στη θέση «Ντουρέικα» Ζακύνθου επί της 6ης Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου - Βολιμών, έκτασης 1.789,38 τ.μ., με εντός αυτού κτίσμα αποτελούμενο από ισόγειο επιφανείας 2.233 τ.μ., πρώτο όροφο επιφανείας 1.232,33 τ.μ. και υπόγειο επιφανείας 1.252,44 τ.μ.. Εντός σχεδίου πόλεως Ντουρέικων Ο.Τ.379.

β) Οικοπέδου στην οδό Λομβάρδου αρ. 42 της πόλεως Ζακύνθου επιφανείας 589,13 τ.μ., με εντός αυτού οικοδομή αποτελούμενη από ισόγειο επιφάνειας 477,11 τ.μ. πλέον στοάς έκτασης 37,48 τ.μ. και πρώτο όροφο επιφανείας 514,52 τ.μ.. Εντός σχεδίου πόλεως Ζακύνθου Ο.Τ.161.

γ) Οικοπέδου στους Κήπους Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων στη θέση Γέφυρας Αγίου Χαραλάμπη, έκτασης 4.953,52 τ.μ., με εντός αυτού δυο ισόγειες αποθήκες συνολικής έκτασης 2.808,97 τ.μ.. Εντός σχεδίου πόλεως Κήπων Ο.Τ.34 και Ο.Τ.35.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν εγγράφως και σε κλειστό φάκελο τις προσφορές τους μέχρι την Παρασκευή 3 Μαϊου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα :26950 27611-45313.