Οικονομικές καταστάσεις 2017

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείται να κατεβάσετε τις Οικονομικές καταστάσεις ισολογισμού κατάστασης αποτελεσμάτων και προσαρτήματος (σημειώσεων) (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» όπως ισχύει).

Οικονομικές Καταστάσεις 2017