Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Δ.Σ του Αγροτικού Ελαιουργικού -Οινοττοιητικού -Σταφιδικού Συν/μού Ζακύνθου σύμφωνα με την υττ'αριθ 2121/4-03-2019 απόφαση του ομόφωνα αποφασίζει και καλεί Έκτακτη Γενική Συν/ση των μελών του Συν/μού την Κυριακή 17 Μάρτη 2019 ώρα 9:00 π.μ στα γραφεία του Συν/μού στο Λυκούδι με θέματα:

Θέμα 1°: Λήψη απόφασης επί της Έκθεσης Επιχειρηματικού Σχεδίου του Συν/μού μας της Εταιρείας ΕΎ

Θέμα 2°: Λήψη απόφασης για την πώληση των ακινήτων,

α) οικοπέδου στην οδό Αναπαύσεως της Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων, Δήμου Ζακύνθου, έκτασης 1.864,63 τ.μ., με εντός αυτού ισόγεια αποθήκη 594 τ.μ.

β) οικοπέδου στη θέση «Ντουρέικα» Ζακύνθου επί της 6ης Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου - Βολιμών, έκτασης 1.789,38 τ.μ., με εντός αυτού κτίσμα αποτελούμενο από ισόγειο επιφανείας 2.233 τ.μ., πρώτο όροφο επιφανείας 1.232,33 τ.μ. και υπόγειο επιφανείας 1.252,44 τ.μ.. Εντός σχεδίου πόλεως Ντουρέικων Ο.Τ.379.

γ) οικοπέδου στην οδό Λομβαρδού αρ. 42 της πόλεως Ζακύνθου επιφανείας 589,13 τ.μ., με εντός αυτού οικοδομή αποτελούμενη από ισόγειο επιφάνειας 477,11 τ.μ. πλέον στοάς έκτασης 37,48 τ.μ. και πρώτο όροφο επιφανείας 514,52 τ.μ.. Εντός σχεδίου πόλεως Ζακύνθου Ο.Τ.161.

δ) οικοπέδου στους Κήπους Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων στη θέση Γέφυρας Αγίου Χαραλάμπη, έκτασης 4.953,52 τ.μ., με εντός αυτού δυο ισόγειες αποθήκες συνολικής έκτασης 2.808,97 τ.μ.. Εντός σχεδίου πόλεως Κήπων Ο.Τ.34 και Ο.Τ.35.

Θέμα 3°: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 4°: Λοιπά θέματα.

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 24 Μάρτη 2019 στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα